Available courses

دوره مقدماتی

برای یادگیری PHP به طور کامل باید به 3 سطح برنامه نویسی به طور کامل مسلط بشید، در سطح اول یاPHPمقدماتی باید به اصول ابتدایی برنامه نویسی و موارد پایه در زبان PHP آشنا شوید برای مثال کار با متغیر ها و آرایه ها و شرط و حلقه و کار با دیتابیس در این بخش قرار میگیرد ، شما در انتهای این بخش باید بتوانید یک وب سایت را به طور کامل به صورت Function Base ایجاد نمایید، ما در دوره مقدماتی آموزشPHP موارد پایه را از صفر شروع کرده ایم و در نهایت به در قالب یک سیستم مدیریت محتوا اختصاصی سیستمی را طراحی میکنیم تا بتوانید با آن هر نوع وب سایتی را با استفاده از سیستم Function Base ایجاد نمایید